سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
تاریخ : دوشنبه 88/7/6 | 1:41 صبح | نویسنده : سید حسینعلی قدوسی

 

خداوند ستار است . عیوب را پوشانده است.الان هم به من و شما نمی گوید فلانی چه کاره است. ما سّر اشخاص را نمی توانیم بفهمیم. خداوند اذن نداده است. اگر هم علم داشته باشیم باید چشم را برگردانیم. این چه کاری است که چیزهای خوبش را نادیده بگیرد و بدیهایش را ببیند. اگر هم خدا چشم کسی را باز کرد چیزهای خوبش را می بیند،می بیند که طالب ذکر خداست و مایل به بهره بردای برای مقصدشان هستند .نه این که دنبال عیبش بگردیم. خداوند اذن نداده است عیب افراد را ببینیم با«غُضّوأبصارهم عَما حَرمَ ا... علیهم» (متقین چشمان خویش را از آنچه خداوند بر آنها تحریم نموده است پوشیده اند )  نهج البلاغه خطابه همام .

چشم پوشی. چرا نگاه می کنی؟ اگر خدا هم نشان داده است سرت را برگردان. اگر دونفر غیبت می کنند گوش نده. شما اهل آن نیستی. همه افعال خوب را باید دید ولی افعال بد را نه. اگر چشم کسی نور دارد و یک وقت بخواهد ببیند فلانی در عرش چه کرده است می بیند اما این را هم می بیند که خدا به خاطر استغفار ،اورا پاک کرده است بلکه شما را شُسته رُفته آورده اند این جا نشانده اند.

همراه با زیبایی

از روزی که خداوند شما را آفریده هر چه قشنگی و زیبایی از شما سرزده است همراه شماست هر چه در طفولیت مادرت را بوییدی، پدرت را نگاه کردی هرچه ثواب بردی همه همراه شماست . ممکن است سی-چهل سال از عمرتان رفته باشد اما هیچ نگاه نکن . ببین که خدا تورا آفرید و آورد در این جا نشاند. از این راهها آورد. خوبیهایت همه همراه توست. هرچه را هم ندیدی خداوند برایت شفاف می کند و نشانت می دهد.

خواب مرگ موقت است. پس اگر می گویم یک ساعت است که به این دنیا آمده ای روی این حساب اشتباه نیست. وقتی از خواب بیدار می شویم فرموده اند بگویید .الحمد ا... الذی اَحیانی بعد ما اَماتَنی. خدایا تو را حمد می گویم که بعد از مردن، مرا زنده کردی. یعنی مرده بودم زنده ام کردی.هرروز از خواب بلند می شوی انگار خداتازه شما را آفریده و زنده کرده است.

انشاءالله گذشته ها را با استغفار و صلوات بر محمد وآل محمد جبران کنید بدانید که دو-سه ساعت است که زنده شده اید و آمده اید اینجا دورهم نشسته ایم خیلی راحت و آرام. هرکس هم تو را آزار و اذیت کرده است برای او استغفار کن . خدااین را می خواهد.برای او استغفار کن همان طور که برای خودت استغفار میکنی . چه فرقی میکند!؟ اگر کسی آزاری به تو رسانده است، غضبی کرده است، تندی کرده است، او را ببخش چون خدا عفو را دوست دارد.

عفو وغفران

عفو و غفران ،انسان را خیلی بزرگ می کند. اگر همسرت بوده، پدرت بوده، خواهرت و برادرت بوده اند و اذیت کرده اند گذشت کن. این صفت خدایی است خداوند صاحب عفو و گذشت را خیلی دوست دارد .چون صفت خدایی است. خداوند است که خلق را می آمرزد. شما هم اگر گناهکاری که تو را اذیت و آزار رسانده است یا مالت را خورده است عفوش کنی این کار، کار خدایی است شبیه کار خداوند است. خدا هم صفت و فعل خودش را خیلی دوست دارد.

دیدید که ائمه علیهم السلام ما همه عزیز و با ایثار و گذشت بودند و چقدر مورد محبت خدا. ما هم اگر با گذشت بودیم مورد محبت ائمه واقع می شویم. عفو کنید گذشت کنید. شب که می خوابید استغفار کنید. هر روز هفتاد مرتبه استغفار کنید کسی که برای اذیت کنندگانش استغفار کند، قلبش راحت و بزرگ می شود. ....

چگونه این خاصیت را دارد؟! سّرش این است که وقتی کسی انسان را اذیت می کند، انسان دلتنگ می شود، ناراحت می شود که فلانی مرا اذیت کرده است . قلبش تنگ می شود وقتی ترای او استغفار می کند، قلبش راحت می شود، بزرگ می شود، خنک می شود، دل او باز می شود. می گفت :اذیتم کرده بود از دستش پکر بودم. دلم تنگ شده بود ناراحت بودم، برای او استغفار کردم، راحت شدم. هر وقت کسی شما را اذیت کرد و ناراحت شدید نمی خواهد به کسی بگویید بلکه استغفار کنید هم برای خودتان هم برای کسی که شما را اذیت کرده است. بگو بیچاره کار بدی کرده است اگر فهم داشت نمی کرد. وقتی استغفار می کنی خداوند دوست دارد .خود خودت راحت می شوی؛اصلا قلبت باز می شود. ..........

این قلب یک جوری است که اگر کسی به او خوبی کند و از او تشکر نکند ناراحت می شود. اگر کسی هم اذیتش کرد ناراحت می شود. در این جا باید استغفار کرد، تا قلب انسان باز شود. آن وقت می بینی که چقدر بزرگ شده ای. اگر دو مرتبه این کار را کردی دیگر غم نمی تواند شما را بگیرد چون راهش را بلد هستی.

امان گاه انسان:

استغفار امان گاه انسان است. یعنی پناهگاه. وقتی گفتی «استغفرا...» در پناه خدا هستی فرمودند: دو امان میان شما بود یکی پیامبر خدا و دیگر استغفار .پیامبر خدا رفت، ولی استغفار همیشه میان شما باقی است. با این دو امان، عذاب نیست. (علی علیه السلام –نهج البلاغه حکمت 88)

روزی هفتاد مرتبه استغفار مستحب است. یکی از خاصیتهایش این است که قلب انسان راحت می شود. بزرگ می شود از همه راضی میشود از خدا و مخلوقات خدا.